کلوپ رانندگان سپهتن

کلوپ رانندگان سپهتن

رانندگی از جمله شغلهای پرخطر و سخت دسته بندی میگردد و در کشورهای پیشرفته رانندگان خودروهای عمومی بین 25 الی 300 سالگی بازنشسته میگردند ولی در ایران به دلایل خاص اقتصادی این قشر زحمت کش , سالیان سال به این شغل ادامه میدهند که نشان دهنده شرایط خاص این شغل در کشور ما می باشد.

یکی از ارکان مهم پروژه سپهتن رانندگان عزیز می باشند که لازم است توجه ویژه ای به این قشر زحمت کش انجام گیرد.

سعی خواهیم نمود در آینده نزدیک در این وب سایت قسمتهایی را مخصوص رانندگان عزیز پیاده سازی نماییم تا شاید بتوانیم توجه بیشتری را به این قشر زحمت کش معطوف کنیم و از زحمات آنها در این وب سایت بصورت ویژه تشکر کنیم.

راننده عزیز در صورتیکه ارائه مطلبی از شما برای همکاران و مسئولین می تواند مفید باشد میتوانید با ارسال آن از صفحه تماس با ما این مطلب را با نام خود از همین سایت منتشر نمایید.