مجموعه مهندسی رادشید

رادشید با تکیه بر قدرت طراحی و تولید خود در زمینه تجهیزات مدیریت ناوگان, از بدو شکل گیری این پروژه اقدام به طراحی و تولید یک محصول ایرانی با قابلیتهای خاص این پروژه نموده است و هم اکنون نیز با گرفتن تاییدیه های اولیه, در حال طی  تست های تکمیلی و دریافت  مجوزهای لازم از مراجع قانونی میباشد و امیدوار است که بتواند با تولید محصول ایرانی, قدمی هر چند کوچک در کاهش تلفات جاده ای هم وطنان عزیزمان داشته باشد.

مراحل اجرای سامانه سپهتن

تاییدیه راهداری کشور
طراحی و ساخت
تاییدیه مجوز سازمان پژوهشهای صنعتی ایران
تاییدیه فاوا ناجا
بازرگانی سپهتن

مجموعه مهندسی رادشید

مجوعه مهندسی رادشید افتخار دارد با تیم طراحی , تولید, پشتیبانی و بازرگانی خود بتواند قدم ناچیزی در کاهش تلفات جاده ای کشور بردارد.

واحد پشتیبانی رادشید

واحد پشتیبانی رادشید

Support

واحد پشتیبانی رادشید

واحد انفورماتیک رادشید

واحد انفورماتیک رادشید

It

واحد انفورماتیک رادشید

واحد طراحی رادشید

واحد طراحی رادشید

Designer

واحد طراحی رادشید

واحد تولید رادشید

واحد تولید رادشید

Production Unit

واحد تولید

شبکه نصب و پشتیبانی

شبکه نصب و پشتیبانی

Install

شبکه نصب و پشتیبانی

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی

Marketing & Sales

واحد بازرگانی

برخی از افتخارات مجموعه مهندسی رادشید

مجوز سازمان راهداری کشور

مجوز سازمان راهداری کشور مبنی بر مجوز نصب سامانه سپهتن بر روی خودروهای عمومی کشور

مجوز سازمان راهداری کشورمجوز سازمان راهداری کشور
عضویت در سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی
عضویت در سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی عضویت در سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهانعضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
دارای مجوز اتاق بازرگانی

دارای مجوز اتاق بازرگانی

دارای مجوز اتاق بازرگانیدارای مجوز اتاق بازرگانی