جدیدترین اخبار

سامانه سپهتن از بزرگترین طرح های ملی با اهداف بزرگ میباشد.

خبرهایی در رابطه با این سامانه ، میتواند نویدبخش کاهش تلفات جاده ای و افزایش امنیت جاده ها در کشور باشد.

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه سپهتن میتوانید از جدیدترین اخبار و اطلاعات این حوزه مطلع شوید.

رفتن به نوارابزار